KOMPANI PRA PROFILI

  hakda

Biziň kompaniýamyz Hytaýyň professional plastmassa gaplaýyş üpjünçisi bolan Sintaý .hebeý welaýatynda ýerleşýär. Biziň kompaniýamyz 2013-nji ýylda döredildi we azyk önümleri .cosmetic.medical.chemicals we beýleki önümçilik gaplamalaryny öz içine alýan uzak wagtlap halkara söwdasy bilen meşgullanýar.
Çüýşe öndürmek üçin asyl materiallary PET.PP.PE.ABS.PS.PETG we beýleki materiallardan ulanýarys.

Esasy önümlerimiz plastmas iýmit bankasy. Aziýa.Afrika we beýleki ýurtlar.

 • önümleri
 • önümleri

HABARLARIlki bilen hyzmat

 • 1536cb5bdfcb56a2b455b4cbfefc2630_O1CN01wF1xje2EjICmGcazj _ !! 2956098780

  Kebelek Üsti çüýşeler

  Adatça gapak çüýşesinde ulanylýan kebelek şekilli birleşdirilen gapagy kebelek gapagy diýýäris.Kebelek gapagy, öz artykmaçlyklary we aýratynlyklary bolan çüýşe gapagynyň aýratyn görnüşidir.Ilki bilen kebelegiň gapagyny açmak aňsat, zähmeti tygşytlaýan we amatly.Ikinjiden, sebäbi men ...

 • 微 信 图片 _20220209225548

  Plönekeýlik gözellik, kiçijik pürküji çüýşesi, şeýle hem gowy täsir!

  Epidemiýany ýagdan aýyrmak ýa-da dezinfeksiýa etmek üçin gülleri suwarmak bolsun, konteýner sepmek üçin ulanyp bolarmy?Emma bu önümleriň köpüsi dowam etmek üçin döredilenok, mysal üçin: yşykdan gaça duruň?Spreý ýeterlikmi?Uly eli ýa-da kiçi eli rahatlyk duýýar ...

 • 8b59396ed81b5aedb878ccb15a059f5b_O1CN01Tk7fC61S4RJEH8Zap _ !! 2213134322193

  Kosmetiki gapagyň aýratynlyklary

  Kosmetika her bir aýalyň ulanýan harydy.Elbetde, has çalt sarp edýär.Tutuş FMCG pudagynda kosmetiki gaplama ýörite döredildi.Kosmetiki gaplamanyň iki manysy bar: biri kosmetikany goramak, beýlekisi kosmetikany ösdürmek.Aýratynlyklary näme ...